Investeringsstøbestøberi |Sandstøbning

Støbegods i rustfrit stål, støbegods i gråt jern, støbegods af duktilt jern

Vakuumstøbegods af legeret stål

Legeret stålstøbegods ved vakuumstøbeproces spiller en vigtig rolle i forskellige industriområder.Vakuumforseglet støbestøbeproces, kort sagt V-processtøbningen, bruges i vid udstrækning til fremstilling af jern- og stålstøbegods med relativt tynd væg, høj præcision og glat overflade.Vakuumstøbeprocessen kan dog ikke bruges til at støbe metalstøbegods med meget lille vægtykkelse, fordi den flydende metalfyldning i et formhulrum kun er afhængig af det statiske trykhoved i V-processen.Desuden kan V-processen ikke producere støbegods, der kræver meget høj dimensionsnøjagtighed på grund af støbeformens begrænsede trykstyrke